Absolutt! Prosumere er alle som deltar i en prosumpsjonsprosess, det vil si forbrukere som produserer et produkt for å forbruke det selv og til sine egne behov.