Zielone źródła energii. Ekologiczny trend czy konieczność?

Strona główna | Ekologia

Energia odnawialna odgrywa w dzisiejszym świecie coraz większą rolę, a technologie, które niegdyś były innowacyjnymi wynalazkami, stają się jedynie przestarzałą opcją. Według szacunków Global Footprint Network, ludzkość zużywa znacznie więcej zasobów, niż nasza planeta jest w stanie w ekologiczny sposób odnowić i produkuje dużo więcej odpadów, niż jest w stanie wchłonąć. Na obecnym poziomie konsumpcji zużywamy 1,7 zasobów Ziemi. Przez obowiązujące dotychczas modele produkcji i wykorzystywanie surowców naturalnych przyroda ulega degradacji w zastraszającym tempie. W SunRoof wierzymy, że ten trend można odwrócić dzięki zmianom nawyków i regularnemu wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.


Bogactwo zasobów Ziemi, czyli Odnawialne Źródła Energii

 

 

Źródła energii, które samoistnie się regenerują i przy tym nie zanieczyszczają środowiska naturalnego są nazywane odnawialnymi źródłami energii (w skrócie OZE). Wymienić tu możemy energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię fal, prądów i pływów morskich, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu rolniczego i biopłynów. W przeciwieństwie do węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu pozyskiwanego z kopalni, zielone źródła energii to nośniki energii, które stale się uzupełniają, nie powodują deficytów i w zasadzie nie jest potrzebna praca człowieka, aby dany zasób mógł się odnowić. Najbardziej obfitym źródłem zielonej energii jest energia słoneczna. Codziennie na naszą planetę dociera około 86 peta watów mocy i jest to 5000 razy więcej, niż potrzebuje cała ludzkość zamieszkująca Ziemię. Słońce to źródło energii dostępne dla każdego.

 

Darmowy słoneczny napęd dla fotowoltaiki

Już od zamierzchłych czasów ludzkość widziała potencjał drzemiący w promieniach słonecznych – używano ich choćby do podgrzania wody czy suszenia roślin. Ostatnie stulecie pokazało, że Słońce może dać nam o wiele więcej, niż te najbardziej klasyczne metody jego wykorzystania. Energia słoneczna to najbardziej obiecujące źródło energii odnawialnej na Ziemi, a zastosowanie jej w energetyce przynosi korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Rozwój technologii fotowoltaicznej jest zauważalny zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat. Sprawność użytych ogniw solarnych zawiera się w zakresie od 10 do nawet 46%, a energia słoneczna jest najtańszym źródłem prądu w aż 60 krajach. Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają przekształcania środowiska naturalnego, a podczas wytwarzania energii nie są produkowane żadne szkodliwe substancje, więc nie degradują środowiska ani nie wytwarzają gazów cieplarnianych.


Energetyka słoneczna – czempion wśród OZE

 

Odnawialne źródła energii - zdjęcie

 

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) to właśnie energetyka słoneczna staje się liderem całego sektora OZE – “Energetyka słoneczna staje się nowym królem światowych rynków energii i liderem całego sektora OZE. Jej moc potroi się do 2030 roku przy obecnym stanie rynku, a istnieje potencjał, by ten wzrost był nawet dużo szybszy. Śladem tym podążą farmy wiatrowe na lądzie i morzu” – mówi Fatih Birol, prezes IEA. Tendencje wskazują jednoznacznie na to, że nadchodzące lata w energetyce, przemyśle i transporcie będą zdominowane przez odnawialne źródła energii. Zwłaszcza inwestycje w instalacje fotowoltaiczne są opłacalne zarówno w skali makro, jak i mikro – dotacje i dofinansowania publiczne pomagają w obniżeniu kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Bezemisyjne źródła energii to dobra przyszłość dla planety i każdego jej mieszkańca, ponieważ dają realne korzyści zarówno na poziomie globalnym, jak i dla pojedynczych jednostek. Wspieranie zielonych źródeł energii to intratna inwestycja w przyszłość dla każdego z nas!

 

 

Wróć