W takim przypadku korzystamy z nadwyżek energii wytworzonej w dni słoneczne i zmagazynowanej w sieci lub akumulatorach. Właściciel instalacji SunRoof może w korzystny sposób rozliczyć się z siecią publiczną. Instalacje o mocy do 10 kWp mogą odebrać z sieci 80% oddanej energii, natomiast instalacje o mocy od 10 do 40 kWp – 70% oddanej energii.