Om du bestämmer dig för att producera din egen el, kommer SunRoof-teamet att stödja dig i formaliteterna. Vi ska kontrollera de tekniska förhållandena för elanslutningen. Vi ska utvärdera takkonstruktionen och ge stöd när den kommer att kräva förändringar i design eller modernisering.