Installation av SunRoof-beläggning ska rapporteras till energileverantören eftersom den måste byta vår elmätare med en som fungerar i båda riktningarna. Det vill säga, den ska mäta hur mycket energi vi använder och hur mycket vi lägger i nätverket.