Absolut! Prosumer är en deltagare i prosumerprocessen, dvs. en konsument som producerar en produkt för att konsumera den på egen hand och för sina egna behov.