Traditionell täckning uppfyller byggnadens skyddande funktion mot väderförhållanden. Den tillåter inte fukt att tränga in i och skyddar mot värmeläckage från byggnaden. SunRoof-täckningen uppfyller dessa grundläggande uppgifter och stöder dessutom aktivt vår hem budget genom att sänka elräkningarna till och med noll.