Inverterns huvuduppgift är att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström, synkroniserad med elnätet.