Ja. En som mäter inte bara hur mycket energi man har använt, utan också hur mycket man har producerat tack vare SunRoof-täckningen.