SunRoof-tekniken är underhållsfri eftersom el produceras utan din inblandning.