Jak najbardziej! Prosument jest uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli konsumentem wytwarzającym produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie i na własny potrzeby.