SAMARBEID

Bli SunRoof-installatør

Erstatt et vanlig tak med et solcelletak fra SunRoof. Bli en av oss og forandre verden. Vi deler teknologisk og teknisk kunnskap for å sette trender innen miljøvennlige konstruksjoner.

SunRoof solcelletak vil utfordre tradisjonelle tak. Snart vil de bli den grunnleggende kilden til elektrisitet i boliger og gi ny inspirasjon til videreutvikling av smarte bygg.

Nå introduserer vi denne velprøvde svenske teknologien i Norge. Konstruksjonen er lett og brukervennlig, enkel å installere og bruke. Den utgjør et enormt stort potensial for mer utstrakt bruk av fornybare energikilder. Teknologien oppfyller de høyeste økonomiske og estetiske kravene til individuelle investorer og utviklere som er ansvarlige for å skape moderne boligområder.

Vi inviterer taktekkere, montører og byggefirmaer som gjerne vil implementere innovativ teknologi som overholder de strengeste skandinaviske standardene til å samarbeide med oss. Vi ønsker oss partnere som prioriteter innovasjon og økologi i alle sine aktiviteter.

Hva er fordelene med å samarbeide med SunRoof?
– Vi støtter utviklingen av bedriften din
– Vi gir tilgang til den nyeste solcelleteknologien
– Vi gir kunnskap og opplæring
– Vi tilbyr markedsføringsstøtte
– Vi jobber for å nå felles mål for overgangen til bærekraftig energi

Bli med i teamet vårt

Collaboration NO
terms *