SunRoof
for bedrifter

Fremtidens bygg

Vi introduserer økologiske løsninger, øker energieffektiviteten i boligområder og hever standarder for gjennomførte investeringer..

Bussines aspect

Utviklere

SunRoof solcelletak passer perfekt til de nyeste trendene innen økologisk bygging. Sammen kan vi skape komfortable og hyggelige bedriftsbygninger som også er miljøvennlige. Solcelletak for bedrifter er gratis «grønn» elektrisitet som dekker mesteparten av strømbehovet og sikrer en reduksjon i driftskostnadene. Miljøvernaspektet blir stadig viktigere for dem som kjøper eiendom – og med SunRoof-tak kan investeringen rask inntjenes. 

Bussines aspect
For bussines

Borettslag

La medlemmene dra nytte av denne pålitelige og gratis energikilden.

Solcelletak fungerer som et unikt kraftverk som erstatter dagens tak.

SunRoof on a farm

Landbruk

Strømkostnader er en av de største kostnadene ved å drive jordbruk. SunRoof-tak, skreddersydd til individuelle behov, gjør det mulig å redusere energikostnadene betydelig. I tillegg beskytter egen kraftproduksjon mot nettfeil og gjør det mulig å bruke tidligere produserte overskudd. Ren energi er også av stor betydning for dyrkbar jord..

SunRoof on a farm